Strona sejfy.sklep.pl używa plików cookie.
Korzystanie ze strony sejfy.sklep.pl oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki - Szczegóły | Zamknij
Strona główna     Kontakt     Warunki dostawy     Klasy zabezpieczeń     Regulamin www.sejfy.sklep.pl     Polityka prywatności RODO    
Menu
Zaloguj się
Nazwisko:
Hasło:


 
REGULAMIN Sklepu internetowego sejfy.sklep.pl

1. Definicje:
1.    Konsument –osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
2.    Sprzedający – PW Safexim Małgorzata Pudzianowska .
3.    Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży.
4.    Użytkownik – osoba, która zaakceptowała regulamin.

2. Dane Sprzedającego
Sklep www.sejfy.sklep.pl jest prowadzony przez firmę: PW Safexim Małgorzata Pudzianowska z siedzibą przy ul. Lubiana 9, 04-876 Warszawa
NIP: 952-191-03-30;
REGON: 140548360
tel. (22) 408-54-55
tel. (22) 353-23-67
tel. kom. 605-165-365
e-mail: handlowy@sejfy.sklep.pl

Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej prowadzona jest przez Ministra Gospodarki.
Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w GIODO i oczekuje na nadanie numeru.
KONTO BANKOWE: 41 1140 2004 0000 3302 4240 1799 mBANK

dalej nazywany „Sprzedającym”.

3. Sposób porozumiewania się
Sposób porozumiewania się Klienta ze Sprzedającym będzie odbywał się za pomocą:
1.    adresu mailowego: handlowy@sejfy.sklep.pl
2.    telefonu, pod numerem Sprzedającego tel. (22) 353-23-67, tel. kom. 605-165-365, koszt korzystania zgodny ze stawkami operatora, z którego usług korzysta Klient,
3.    faxu: (22) 408-54-55,
4.    pisemnie.

4. Zamówienia
1.    Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia obsługiwane są i przyjmowane do realizacji w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-17:00
2.    Zamówienia można składać w następujący sposób:
- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.sejfy.sklep.pl
- mailowo na adres handlowy@sejfy.sklep.pl
- faxem.
Przy złożeniu zamówienia konieczne jest podanie jednoznacznej informacji na temat produktu, rodzaju wyposażenia dodatkowego, dane do faktury oraz adres dostawy i telefon kontaktowy.
3.    Dokonywanie zakupów w Sklepie sejfy.sklep.pl (poprzez formularz) możliwe jest dla Użytkowników zarejestrowanych i posiadających swoje Konto. Zamówień można dokonywać również mailowo lub faxem, na podane wyżej numery. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest wówczas w ten sam sposób – mailem lub faxem (chyba że Klient wskaże inny sposób)
4.    Złożenie wstępnego zamówienia następuje poprzez dodanie przez Klienta wybranego towaru do koszyka zakupowego.
5.    W celu sfinalizowania zamówienia Klient zobowiązany jest do uzupełnienia potrzebnych danych: między innymi wyboru sposobu płatności, dostawy, a także do zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia oraz wybranie odpowiedniego przycisku („Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”), którym Klient potwierdzi zamówienie oraz świadomość, że jest zobowiązany do zapłaty.
6.    Po dokonaniu zamówienia Klient dostaje na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Zamówienie jest ważne w momencie potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji. W momencie sfinalizowania zamówienia poprzez stronę internetową, Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie zamówienia. Następnie, w terminie do 5 dni roboczych (zazwyczaj następnego dnia roboczego), Klient otrzymuje informację na temat przewidywanego czasu dostawy wraz z fakturą proformą
7.    Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg:
a)    po zapłaceniu przedpłaty;
b)    W przypadku zamówień o wartości powyżej 3000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) po zaksięgowaniu określonej zaliczki (bądź przedpłaty) na rachunku bankowym Sprzedającego. Dla zamówień o wartości powyżej 3000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) wymagamy zaliczki w wysokości 20% płatnej przed rozpoczęciem realizacji zamówienia na podane konto bankowe. Warunek przedpłaty oraz zaliczki nie dotyczy Instytucji Budżetowych. Termin płatności 7 dni.
c)    w przypadku, zamówień płatnych przy odbiorze - po wysłaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego w wiadomości e-mail zwrotnej otrzymywanej po dokonaniu zamówienia. Usługa tylko w indywidualnych przypadkach, dodatkowo płatna w zależności od urządzenia.
8.    Realizacja zamówienia uzależniona jest od dostępności towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma prawo podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
9.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na dany towar, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
10.    Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
11.    Klient ma prawo zmienić zamówienie w każdym momencie, do chwili, przyjęcia zamówienia do realizacji i opłacenia pro formy. Jeżeli produkt znajduje się już w fazie produkcji dokonanie zmian w zamówieniu nie jest możliwe.
12.     Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
13. Dostępność prezentowanych produktów jest ważna do wyczerpania zapasów, a podawane ceny nie stanowią oferty w myśl prawa handlowego. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty internetowego sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Sposoby zapłaty i wysyłka
1.    Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Klient ma prawo odebrać zakup poprzez zamówionego samodzielnie kuriera (Sprzedający przygotowuje wówczas tylko przesyłkę do odbioru).
2.    Koszt dostawy firmą kurierską pod drzwi budynku bez wnoszenia na terenie kraju pokrywa sklep internetowy www.sejfy.sklep.pl. Odbierając przesyłkę Klient ma obowiązek sprawdzić, czy przesyłka nie została uszkodzona w trakcie transportu. Jeżeli przesyłka została uszkodzona, należy spisać protokół w obecności kuriera, w momencie dostawy, w dwóch kopiach, u Klienta powinna pozostać jedna kopia.
3.    Na indywidualne życzenie Klienta można zrealizować dostawę wraz ze wstawieniem urządzenia i montażem do podłoża. Koszt na terenie kraju wynosi 1,50 zł netto + 23% VAT = 1,85 zł brutto za każdy przejechany kilometr w obie strony. Koszty wstawienia oraz montażu kalkulowane są indywidualnie w zależności od warunków lokalowych oraz od modelu produktu
4.    Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj 7 dni, chyba że nie posiadamy towaru w magazynie. W takiej sytuacji termin realizacji zamówienia wynosi w przypadku następujących towarów:
- sejfy domowe, sejfy gabinetowe, szafy na broń, multisejfy - 28 dni.
- kasy pancerne do 31 dni.
- szafy metalowe, szafy kartotekowe ok. 21-28 dni.
- szafy bhp 32-45 dni.
- sejfy ogniotrwałe, szafy ognioodporne 14-21 dni
- drzwi antywłamaniowe 31 dni.
Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. W przypadku, gdy czas realizacji zamówienia przekracza terminy wskazane wyżej Klient zostanie poinformowany o powyższym. W takim przypadku Klient ma prawo ustosunkować się do zaistniałej sytuacji zgodnie z pkt. 4 ust. 8.
5.    Przewidywany termin otrzymania przesyłki wynosi 2 dni robocze – od momentu wysyłki towaru. Wysyłki odbywają się zazwyczaj w środy.
6.    Obowiązują następujące formy płatności za zamówione towary:
•    serwis PAYU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 – szybkie przelewy bankowe;
•    standardowy przelew bankowy – na rachunek 41 1140 2004 0000 3302 4240 1799 BRE Bank S.A.
•    standardowy przelew bankowy z odroczonym terminem płatności, zazwyczaj 7 dni – dla instytucji budżetowych.
•    za pobraniem – Kupujący reguluje płatność za towar i dostawę u kuriera, usługa tylko w indywidualnych przypadkach, dodatkowo płatna w zależności od urządzenia.
6. Zawarcie umowy
1.    Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta, po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego w wiadomości mailowej. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedającego.
2.    Zakupiony towar wraz z fakturą jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres. – klient nie wybiera przewoźnika

7. Odstąpienie od umowy
1.    Zgodnie z art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (dalej OPK). Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Klient może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpienia od umowy. Oświadczenie może być złożone na formularzu, którego wzór można pobrać TUTAJ.
2.    Klient nie ponosi dodatkowych kosztów w przypadku odstąpienia od umowy z wyjątkiem kosztów transportu towaru do Sprzedającego.
3.    W celu odstąpienia od umowy powinien złożyć Sprzedającemu swoje oświadczenie, może to zrobić na piśmie lub mailem na adres: handlowy@sejfy.sklep.pl. Dla zachowania ustawowego terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem
4.    W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta drogą elektroniczną Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ww. sposób
5.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6.    Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający wyśle do Kupującego fakturę korygującą, którą Kupujący zobowiązuje się podpisać i odesłać kopię do Sklepu. Sklep zwróci Kupującemu należność za towar.
7.    Jeżeli Sprzedający nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.    Klient powinien zwrócić rzecz Sprzedającemu (zalecamy zwrot wraz z paragonem/fakturą, co ułatwi Sprzedającemu zwrot) lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu należy odesłać urządzenie przed jego upływem.
9.    Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść.
10.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 OPK, co jednak miało miejsce w punkcie 7 niniejszego regulaminu.
11.    W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedającego lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Klientem. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach poprzedzających.
12.    Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedający informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.
13.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu miedzy innymi do umów:
a)     o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8. Postępowanie reklamacyjne
1.    Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93). Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.    Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handlowy@sejfy.sklep.pl lub faxu 22 408-54-55. Przy zgłoszeniu reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu oraz rodzaju i daty stwierdzenia wady rzeczy, co ułatwi Sprzedającemu jej rozpatrzenie.
3.    Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4.    Składając reklamację Sprzedający zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedającego, a także dołączenie dokumentu sprzedaży.
5.    Sprzedający odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.
6.    Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie do 14 dni od jej złożenia lub dostarczenia towaru, jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji.
7.    Po zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest, na żądanie Sprzedającego, jeżeli rozpatrzenie reklamacji tego wymaga, dostarczyć reklamowany towar na następujący adres wskazany przez Sprzedającego:
- Magazyn "SEJFY", ul. Łopuszańska 36, budynek nr 10, 02-220 Warszawa.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego.
- Magazyn "SEJFY", ul. Łopuszańska 36, budynek nr 10, 02-220 Warszawa.

9. Postanowienia końcowe
1.    Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem. Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia rzeczy Klientowi bez wad.
2.    O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3.    Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (www.sejfy.sklep.pl). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4.    Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.sejfy.sklep.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
5.    Sprzedający informuje o kodeksie dobrych praktyk, z którym należy się zapoznać, a o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim.
6.    Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
7.    Podane przez Klientów dane osobowe (PW Safexim Małgorzata Pudzianowska
ul. Lubiana 9, 04-876 Warszawa) zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. Klient dokonujący zakupu w www.sejfy.sklep.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) dla celów realizacji zamówienia.
8.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

10. Regulamin
1.    Regulamin wchodzi w życie 25 lutego 2015 roku.
2.    Klient może pobrać Regulamin w każdym czasie, zapisać go na trwałym nośniku lub wydrukować TUTAJ.
3.    Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
4.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827).
5.     Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
6.    Zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Użytkownika w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu. Usługi świadczone przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu.
7.    Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu oraz Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail o zmianach.
8.    Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
    © Netidea.pl
pozycjonowanie stron